AKADEMİK PERSONEL

 
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ (Bölüm Başkanı)
Tel : (+90) (312) 425 76 76
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Akın AKYOL  (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: (+90) (312) 425 76 76
 
 
Tel: (+90) (312) 425 90 93
 
   
Tel: (+90) (312) 425 76 76
 
  
Dr. Öğr. Üyesi Hatice TOZUN (Dekan Yardımcısı)
Tel: (+90) (312) 425 76 76 - 138
  
 
 Tel: (+90) (312) 425 76 76
 
 
Tel: (+90) (312) 425 76 76
 
  
Tel: (+90) (312) 425 76 76
 
 
Tel: (+90) (312) 425 76 76