Bilimsel Toplantı - Daskyleion Kazısı Arkeometrik Çalışmaları
29 Haziran 2016 18:12

14-15 Haziran 2016 tarihlerinde, Daskyleion Kazısı (Balıkesir, Bandırma, Ergili Köyü, Hisartepe Mevki) Başkanı Prof. Dr. Kaan İren (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi) ve Ph.D. Uzman Özgün Kasar (Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile Bölümüz Tarihi Malzeme Araştırma Laboratuvarı (MAKLAB) sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Ali Akın Akyol, laboratuvar proje asistanları M.A. Gülşen Albuz Geren ve Ph.D. Murat Eroğlu’nun katılımı ile bilimsel bir toplantı gerçekleştirildi. 

2010-2014 yılları arasında, alan çalışmaları ve Bandırma Müzesi kanalıyla resmi taleple MAKLAB'a ulaşan Daskyleion arkeolojik alanı ve yakın çevresinde yeralan tümülüslere ait etütlük arkeolojik malzemeler (taş, toprak/sediman, harç, metal, ahşap, tekstil, cam, boya/pigment, curuf ve kemik parçaları) yeniden değerlendirilmiş, yeni projeler halinde arkeometrik tekniklerle yakın gelecekte yapılacak incelemelerin planlaması yapılmıştır. Kazı ekibinin bu temasından dolayı duyulan mutluluğu belirterek, ortak araştırma çalışmalarının devamını diliyoruz.

Daskyleion Arkeolojik Malzemeleri Araştırma Çalışmaları ve Yayınları;

- Oybak Dönmez, Akyol, A.A., İren, K., 2014, “Daskyleion’da Cehri Meyvesinin İzleri Eski Bir Halk İlacı ve Boya Maddesi”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart Nisan 2014, Sayı: 38, s. 34-35.

- Yaman, B., Akyol, A.A., 2014, “Daskyleion Kazısı Karbonize Ahşap Buluntuların Anatomik Teşhisi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29. - Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 165, Muğla, Türkiye, s. 174-183 (ISSN:1017-7671).

İren, K., Erdal, Y.S., Akyol, A.A., Oybak Dönmez, E., 2012, "Dascyleum A multi-cultural society under the shadow of Persia", World Archaeology Magazine, İngiltere, Vol. 5 No: 6, p. 49-53.

- Papliaka, Z.E., Konstanta, A., Karapanagiotis, I., Karadağ, R., Akyol, A.A., Mantzouris, D., Tsiamyrtzis, P., 2015, "FTIR Imaging and HPLC Reveal Ancient Painting and Dyeing Techniques of Molluskan Purple", Archaeological and Anthropological Sciences, Vol. 7, No: 2, p. 1-12 (ISSN: 1866-9557) (DOI 10.1007/s12520-015-0270-3).

- Master Tezi, "Daskyleion Metal Buluntularında Arkeometrik Analizler", Atalay Karatak, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma Programı (2014- )

- “Daskyleion (Balıkesir, Bandırma) Arkeolojik Alanı’ndaki Koru Tümülüsü’nden Ele Geçen Arkeolojik Malzemelerin Arkeometrik Yöntemlerle Belgelenmesi ve Araştırılması Projesi”, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Ali Akın Akyol (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Yılmaz Selim Erdal, Emel Oybak, Bekir Salih, Kaan İren, Şahinde Demirci, Kameray Özdemir, Aslı Hekimoğlu İren, Kıymet Deniz, Elif Saraç (Ankara Üniversitesi BAP 11B 6055003; Proje Bütçesi 60000 TL) (23 Haziran 2011- 23 Aralık 2012).