Diyarbakır Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan Bölümümüze Proje Kapsamında Ziyaret
02 Ağustos 2016 13:54

Kültür ve Turizm bakanlığı Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nın proje sahibi olduğu, Ankara Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı (ARKLAB) ve bölümümüzün de ortak olduğu "Sosyal Etkileşim Programı" proje faaliyetleri başlamıştır.

Restorasyon ve konservasyon alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında sosyal bağların güçlendirilerek mesleki tecrübenin artırılması, her yıl gelişim gösteren yaklaşımlar ışığında koruma bilinci ve yöntem birliğinin geliştirilmesi ile koruma uzmanlarının yaptıkları uygulamanın; neden, nasıl, nerede, hangi amaçla gibi soruların cevaplarını verebilecek donanıma sahip olmaları amacını taşıyan proje kapsamında Ankara’dan anılan iki kuruluş ile ortaklık geliştirilmiş ve karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik eğitim, ziyaret ve çalıştay faaliyetleri planlanmıştır.

Bu kapsamda, Diyarbakır Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan 2 grup halinde 15'er günlük süreyle Ankara'ya ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bölümümüzün de ortağı olduğu proje kapsamında 18.07.2016 ve 27.07.2016 tarihlerinde proje grubu üyeleri bölümümüzü ziyaret ederek, bölümümüzün restorasyon ve araştırma/uygulama projeleri, laboratuvar (MAKLAB) çalışmaları ve ders içerikleri konularında değerlendirme, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmuştur.

 

Ankara Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı (ARKLAB) Proje Grubu:

Seylan Mungan, Burcu Erol

 

Diyarbakır Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Proje Grubu:

Semra Tohumeken, Özge Ölçer, Fatma Ağın Baş, Emine Çelik, Dilan Kutlu Yıldız, Ömer Faruk Yıldız, Zinet Keskin, Çiğdem Baran, Umut Baran, Huzeyfe Tipi, Ziya Kürşat Sucu, Muhammed Çolak, İbrahim Bulut, İlyas Taşdemir