Eğitim Programı

Bölümde zorunlu ve seçmeli olmak üzere, teori ve pratiğe dayalı ders programı uygulanacaktır. Birinci yıl arkeoloji, sanat tarihi, belgeleme teknikleri, temel kimya gibi koruma bilimine yardımcı bilim alanları ile koruma kuram ve terimlerine ilişkin temel bilgilerin işlendiği dersler ağırlıkta olacaktır. İkinci yıldan itibaren çeşitli obje grupları üzerinde malzeme bilgisi, bozulma türleri ve bunlara karşı alınacak önlemlere yönelik “önleyici” ve “etkin” koruma yöntemlerinin işlendiği teori ve uygulama ağırlıklı eğitim hedeflenmektedir.

Programlardaki eğitimin içeriğinde, uzman kadrosu ve öğrenci taleplerine bağlı olarak sürekli değişim, gelişim ve çeşitliliğe açık bir yol izlenmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini pekiştirecek staj ve proje uygulamalarına yer verilmesi öngörülmektedir.