MALZEME ARAŞTIRMA VE KORUMA LABORATUVARI (MAKLAB)

Tarihi Malzeme Koruma ve Araştırma Laboratuvarı (MAKLAB), henüz donanımını tümüyle tamamlamamış olmasına rağmen, Ankara’daki diğer Üniversitelerle (Ankara Üniv., ODTÜ, Hacettepe Üniv. vb. ), Ankara dışındaki diğer üniversitlerlerle (İTÜ, Boğaziçi Üniv., Koç Üniv., Düzce Üniversitesi vb.) ve devlet kurumlarıyla (TÜBİTAK MAM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA, Restorasyon Bölge Laboratuvarları ve Müzeler, Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi-YEBİM vb.) işbirliği yaparak Türkiye’de kültür varlıklarının korunması alanında teşhiş yapabilen, proje yürüten, alanındaki projelere destek veren az sayıdaki laboratuvardan birisi olarak çalışmalarını 2013 yılından itibaren (2004-2013 arasında Ankara Üniversitesi'nde) sürdürmektedir.

Malzeme Koruma Araştırma Laboratuvarı, çalışmalarını Gazi Üniversitesi T.T.O. Teknokent ARGE ve Üniversite Döner Sermeye İşletmesi Müdürlüğü kanalıyla hem kamu, hem de kişi, özel firma/kurum ve kuruluşlarına hizmet vermektedir.