Staj Form-2

(Form No: 2)

 

STAJ YOL HARİTASI

İŞLEMLER

EVET

HAYIR

1

Bölüm web sayfasından Staj Dosyasını aldınız mı?

 

 

2

Yerleştirme Kayıt Formunu Bölüm Staj Komisyon Başkanına İmzalattınız mı?

 

 

3

İşverenin, öğrencinin değerlendirmesini yapacağı formu (Form 5) işyerine verdiniz mi?

 

 

4

Staj Dosyanızı ekleri ile birlikte kurallara uygun şekilde düzenlediniz mi?

 

 

5

Stajınız bittiğinde İşverenin, Staj devam çizelgesi de eklenerek öğrencinin değerlendirmesini yaptığı formu (Form 5 ve 6) kapalı zarf içinde aldınız mı? Veya iadeli taahhütlü olarak Bölüm Başkanlığına gönderilmesini sağladınız mı?

 

 

6

İşverenin, öğrencinin değerlendirmesini yaptığı ve kapalı zarf içinde verdiği formu (elden alındı ise) Staj Sorumlusu Öğretim Elamanına veya Bölüm Başkanlığına  imza karşılığı teslim ettiniz mi?

 

 

7

Staj Dosyanızı Staj raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere, hazırladığınız Dilekçe ekiyle (Ek 1) ve imza karşılığında Staj Sorumlusu öğretim elemanına yaz sezonunu takip eden dönem ders kayıt dönemi içerisinde teslim ettiniz mi?