Staj Form-6

(Form No:  6)

 

İŞYERİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

(Stajı veren işyeri tarafından doldurulacaktır)

                                                                                                                                                                                        

Öğrencinin                                                                             İşyerinin                                                           

Adı-Soyadı                        :                                                     Adı           :

Staj Dalı                            :                                                    Adresi        :

Staj Süresi                         :                                                   Tel No        :

Staj Başlama-Bitiş Tarihleri  :                                                   E.Posta     :

                                                                                             Fax No       :

Staj Sorumlusu Öğr. Elemanı                                               Eğitici Personel

Adı Soyadı                                                                             Adı Soyadı

Sayın işyeri yetkilisi staj eğitimi kapsamında süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve ilişkileri ile davranışlarının niteliklerini belirleyebilmek için aşağıdaki tabloyu özenle doldurunuz.                                                                                                                                                                                                                                  

DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

 

          Özellikler

                                     Değerlendirme

Çok İyi

(100-85)

      İyi

  (84-70)

   Orta

  (70-50)

   Geçer

  (50-30)

Olumsuz

  (0-29)

İşe İlgi

 

 

 

 

 

İşin Tanımlanması

 

 

 

 

 

Alet Teçhizat Kullanma

Yeteneği

 

 

 

 

 

Algılama Gücü

 

 

 

 

 

Sorumluluk Duygusu

 

 

 

 

 

Çalışma Hızı

 

 

 

 

 

Uygun ve Yeteri Kadar

Malzeme Kullanma Becerisi

 

 

 

 

 

Zamanı Verimli Kullanma

 

 

 

 

 

Problem Çözebilme Yeteneği

 

 

 

 

 

İletişim Kurma

 

 

 

 

 

Kurallara Uyma

 

 

 

 

 

Genel Değerlendirme

 

 

 

 

 

Gurup Çalışmasına Yatkınlığı

 

 

 

 

 

Kendisini Geliştirme Yeteneği

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Yetkili Kişinin Adı-Soyadı :              

                                                                                                                        İmza: