Staj Form-7

(Form No:  7)

 

(KAPAK ÖRNEĞİ)

 

 

 

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

 

STAJ EĞİTİMİ VE UYGULAMA RAPORU

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN ADI/SOYADI ve NUMARASI

(……………………………….)

 

 

 

 

 

STAJ YERİ

(…………………………..)

örnek

1.Magnesia Antik Kenti Kazısı, Ortaklar, Germencik, Aydın veya

2.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Bölge Restorasyon Laboratuvarı Müdürlüğü-Ankara veya

3.Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaiklerini Koruma ve Onarım Projesi

  

 

 

 

 

 

STAJ YILI

(………………………………..)

örnek

1. Stajı  (2. Sınıf/ Dördüncü Yarıyıl Sonu Yaz Stajı) veya

2. Stajı (3. Sınıf/ Altıncı Yarıyıl Sonu Yaz Stajı) gibi

 

 

 

 

 

STAJ TARİHLERİ

(……………..)

                          (örnek 6 Temmuz 2017 - 7 Ağustos 2017 gibi)