Staj Form-8

(Form No: 8)

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

STAJ EĞİTİMİ VE UYGULAMA RAPORU (FORMAT ÖRNEĞİ)

 

I. GİRİŞ

            Stajın yapıldığı yer belirtilecek; hangi tarihlerde ve kimin sorumluluğunda, hangi malzeme grupları üzerinde gerçekleştirildiği anlatılacaktır.

 

II. STAJ YERİ TANITIMI

 

Stajın yapıldığı yer (kazı, müze, laboratuar, proje, uygulama gibi) ile ilgili tanıtım yapılacaktır. Bu bölümde, kurum, kuruluşun tarihçesi, yapılan işler, işin türü/türleri, çalışma alanları, Çalışılan dönemde çalışanlar ve görevleri hakkında bilgiler verilecektir.

 

III. KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

 

            Hangi malzeme grubu üzerinde ne gibi çalışmalarda bulunulduğu alt başlıklar halinde sunulmalıdır.

 

III. 1. (Örnek: SERAMİK KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI)

 

III.1.1. Tanımlar

 

Üzerinde çalışılan malzeme gruplarının yeri, cinsi, dönemi ve özellikleri kısaca tanıtılacak ve fotoğrafla belgelenecektir.

 

III.1.2. Konservasyon Durumu

 

            Üzerinde çalışılan malzeme gruplarının mevcut durumları, bozulmalar ve nedenleri anlatılacak ve fotoğrafla belgelenecektir.

 

III.1. 3. Uygulanan Konservasyon İşlemleri

 

Temizleme: Kullanılan malzeme ve yöntemler sonuçlarıyla anlatılacak ve fotoğrafla belgelenecektir.

 

Birleştirme: Kullanılan malzeme ve yöntemler sonuçlarıyla anlatılacak ve fotoğrafla belgelenecektir.

 

Sağlamlaştırma: Kullanılan malzeme ve yöntemler sonuçlarıyla anlatılacak ve fotoğrafla belgelenecektir.

Tamamlama:  Kullanılan malzeme ve yöntemler sonuçlarıyla anlatılacak ve fotoğrafla belgelenecektir.

Diğer İşlemler: Koruma ve onarım uygulamalarında gerçekleştirilen diğer işlemler anlatılacaktır.

 

III.2. (Varsa METAL KORUMA ONARIM ÇALIŞMALARI)

III.3. ( Varsa CAM KORUMA ONARIM ÇALIŞMALARI)

 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER

Üzerinde çalışılan malzeme grubunun koruma/onarım işlemleri tamamlandıktan sonra hangi ortam ve koşullarda (kazı alanı, kazı deposu, müze deposu, sergi vb) korunacağı, varsa karşılaşılan güçlükler ve bunlara karşı alınması gerekli önlemler önerilecektir.