YAYINLAR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM ELEMANLARI YAYINLARI 

(Kitap, Kitapta Bölüm, Makale, Ulusal ve Uluslararası Kongre / Sempozyum / Kolokyum Bildirileri)

 

BASILMIŞ YAYINLAR

2015

Derya Şahin, Y.Selçuk Şener, “The Basilica Mosaic On Asar Island At Myndos, Myndos Asar Adası Bazilika Mozaiği” JMR (Journal of Mosaic Research), Volume 8, Istanbul, 2015,  pp.141-166. ISSN 1309-047X

Tarandığı indeks EBSCO (since 2009)

2014

Y.Selçuk Şener, “Ani Şehir Surları, Korunma Sorunları ve Çözüme Yönelik Öneriler” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sanat Tarihi Araştırmaları, Kültürel Kimlikte Gelenek, Çeşitlilik ve Değişim, Prof.Dr. Hakkı Acun Armağanı (Ed.Doç.Dr. Murat Çerkez, Yard.Doç.Dr. Muhammed Görür, Dr. Bülent İşler) Volume 9/10 Fall 2014, p. 977-990, ANKARA-TURKEY. İSSN:1308-2140,Tarandığı indeks SSCI ve AHCI

Y.Selçuk Şener, “Arkeolojik Kazılarda Mozaik Koruma ve Onarımı”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Sayı 39 (Mayıs Haziran 2014)İstanbul, 2014, s.140-144. İSSN:1307-5756F4.Y.Selçuk Şener, “Arkeolojik Kazılarda Mozaik Koruma ve Onarımı”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Sayı 39 (Mayıs Haziran 2014)İstanbul, 2014, s.140-144. İSSN:1307-5756

Y. Selçuk Şener, “Report of the Condition and Preservasyon of the Lion Horoscope and two dexiosis Stelae From the West Terrace of Nemrud Dağı”, Nemrud Dağı, Recent Archaeological Research And Conservation Activites İn The Tomp Sanctuary On Mount Nemrud, (Ed. Herman A.G.Brijder) Boston/Berlin 2014,  s.498-504. İSBN: 978-1-61451-713-9; e- İSBN: 978-1-61451-622-4

Y. Selçuk Şener, “The Conservation Work on the Mosaics of the Amazons Villa from Early Byzantine Period, Şanlıurfa-Turkey”, L’OFFICINA DELLO SGUARDO, scritti in onore di Maria Andaloro,  (a cura di

Giulia Bordi, Iole Carlettini, Maria Luigia Fobelli, Maria Raffaella Menna, Paola Pogliani), I LUOGHI DELL’ARTE, Gangemi Editore spa,Roma, 2014,  s.507-512. İSBN: 978-88-492-2753-6

Y. Selçuk Şener, “Transportation of the Lion Horoscope and the four dexiosis stelae From the West Terrace to the temporary restoration house on Nemrud Dağı: a report of the activities”, Nemrud Dağı, Recent Archaeological Research And Conservation Activites İn The Tomp Sanctuary On Mount Nemrud, (Ed. Herman A.G.Brijder) Boston/Berlin 2014,  s.491-497. İSBN: 978-1-61451-713-9; e- İSBN: 978-1-61451-622-4

 

2013

Akyol, A.A. and Kadioglu, Y.K., “Restoration Studies on Phaselis Hadrian Gate (Kemer, Antalya) Through Archaeometry”, Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 13, No 1, pp. 89-105. (PDF formatı için tıklayınız)

Akyol, A.A., Yıldırım, E.E., Erten, E. ve Kadıoğlu, Y.K., “Olba Kazı Kiremit Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları”, Selevcia Ad Calycadnvm, Olba Kazısı Yayınları, Sayı: III-2013, s. 251-269. (PDF formatı için tıklayınız)

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., Şenol, A.K., “Bybassos Helenistik Ticari Amforaları Arkeometrik Çalışmaları”, Cedrus I (2013) Antalya, s. 163-177 (DOI: 10.13113/CEDRUS/20131684). (PDF formatı için tıklayınız)

Akyol, A.A., Eskici, B. ve Kadıoğlu, Y.K., “Ankara Akköprü Arkeometrik Çalışmaları”, Ankara Araştırmaları Dergisi-Journal of Ankara Studies (1), VEKAM Yayınları, Ankara, s. 1-19 (ISSN: 2147-8724). (PDF formatı için tıklayınız)

Çırak, M.T. ve Akyol, A.A., “Orta Çağ Minnetpınarı Bireylerinde Element Analiziyle Bakır (Cu) Miktarının Belirlenmesi”, Prof. Dr. Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar-Güneş Karadeniz’den Doğar,  (Ed. Şevket Dönmez), Hel Yayıncılık, s. 75-82, (ISBN: 978-6054-734-02-3). (PDF formatı için tıklayınız)

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “Arkeometrik Çalışmaların Işığında Elaiussa Sebaste Kazısı Camlarının (2002-2011) Karakterizasyonu”, Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu-Dalyan, 17-20 Haziran 2010, Kaunos/Kbid Toplantıları 2, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, s. 197-212 (ISBN: 978-605-62041-8-0). (PDF formatı için tıklayınız)

Beşer, E.,Demirci, Ş., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Alanya Bölgesi Kazılarından Elde Edilen Bazı 13. Yüzyıl Cam örneklerinin Arkeometrik Yönden İncelenmesi”, Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu-Dalyan, 17-20 Haziran 2010, Kaunos/Kbid Toplantıları 2, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, s. 183-196 (ISBN: 978-605-62041-8-0). (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, Malatya Türk İslam Dönemi Mimari Eserleri I, Battalgazi (Eski Maltya), Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları, Tarih-Sanat Tarihi Dizisi 1 (Cilt 1), İstanbul, 2013. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Arkeolojik ve Sanat Eserlerinin Korunmasında Temizliğin Önemi ve Lazer Teknolojisi Üzerine" , Orhan Bingöl 67. Yaş Armağanı, (Ed. G.Kökdemir),Ankara, 2013, s.133-140. (PDF formatı için tıklayınız)

Muna Silav - K. Cihangir Çamur - S.B. Yenigül, “Cultural Heritage and Museum: The Case Study in Ephesus, Terrace Houses” 17 th SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology "Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone" Moscow, Russian, 2013. (PDF formatı için tıklayınız)

S.B. Yenigül - Muna Silav - K. Cihangir Çamur, “Approaches of Sub-District Municipalities on Archeological Areas in Coastal: Case of Turkey” 17 th SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology "Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone" Moscow, Russian, 2013. (PDF formatı için tıklayınız)

K. Cihangir Çamur - S.B. Yenigül - Muna Silav, “Heritage Site Management Planning Problems and the Case of Istanbul Yenikapı Coastal Heritage Zone” 17 th SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology "Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone" Moscow, Russian, 2013. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Arkeolojik Alanda Yapı Malzemelerinin Korunması:Temel Yaklaşımlar, Yöntem ve Uygulama Biçimleri”, Orhan Bingöl 67. Yaş Armağanı, (Ed. G.Kökdemir), Ankara, 2013, s. 611-624.(PDF formatı için tıklayınız)

Y.Selçuk Şener, Derya Şahin, “Bursa Orhan Gazi Türbesi: Opus Sectile Taban Döşemesi, Mevcut Korunma Durumu ve Restorasyona Yönelik Öneriler, The shrine of Orhangazi / Bursa: Opus Sectile Floor Mosaic; Its State of Preservation and Suggestions about Its Restoration” JMR (Journal of Mosaic Research), Volume 6, Istanbul, 2013,  pp.45-57  

Tarandığı indeks EBSCO (since 2009)

 

2012

Akyol, A.A. and Alpagut, A., “Educational Projects For The Children At Anatolian Civilization Museum Between The Years 2002-2008, Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume: 51 (2012), p. 1087 – 1096 (DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.08.292).

Akyol, A.A., “Archaoemetrical Perspectives in Turkey”, Selevcia Ad Calycadnvm (ISBN: 978-6055668-32-7), Olba Kazısı Yayınları, Sayı: 2, s. 201-208.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Kilis Ravanda Kalesi Yapı Malzeme Analizleri”, Arulis Arkeoloji Tarih Nümismatik Epigrafi Etnografya Dergisi (ISSN: 2146-0760), Sayı: 3, Müze Dostları Derneği Yayınları, Gaziantep, s. 54-59.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Hasankeyf Artuklu Köşkü Arkeometrik Çalışmaları”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt I, Sayı: 2 (2012), (ISSN: 2147-4877),Batman, s. 29-42.

Akyol, A.A., İren, K., Erdal, Y.S., Oybak Dönmez, E., Dascyleum A multi-cultural society under the shadow of Persia", World Archaeology Magazine, İngiltere, p. 49-53.

Eskici, B., Şener, Y.S., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, YK., Balat İlyas Bey Külliyesi Tarih Mimari Restorasyon - İlyas Bey Complex History Architecture Restoration, (Ed. M. Baha Tanman ve Leyla Kayhan Elbirlik), “İlyas Bey Külliyesi Yapılarına Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Çalışmaları-Research and Application Work in the Conservation of the Original Building Materials of the Ilyas Bey Complex”, İstanbul, s. 187-198.

Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan-Two Eminent Contribution to Archaeometry in Turkey to honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, Ed. Ali Akın Akyol ve Kameray Özdemir, Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, 400 p (ISBN: 978-9944-483-42-1).

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Ankara Vilayet Meydanı Antik Roma Yolu Kazısı Arkeometrik Analizleri”, Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan-Two Eminent Contribution to Archaeometry in Turkey to honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, (Ed. Ali Akın Akyol ve Kameray Özdemir), Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, s. 51-66.

Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K., Akyol, A.A., Eskici, B., Ezgi-Baksı, E., Demirci, B.B. ve Deniz, K., “Ankara Akköprü Arkeometrik İncelemeleri Kapsamında Jeofizik Çalışmalar”,Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan-Two Eminent Contribution to Archaeometry in Turkey to honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, (Ed. Ali Akın Akyol ve Kameray Özdemir),  Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, s. 229-238.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Haleplibahçe (Şanlıurfa) Mozaikleri Arkeometrik Çalışmaları: I. Aşama”, Haleplibahçe Mozaikleri Şanlıurfa/Edessa,  (Ed: Nezih Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 151-167 (ISBN: 978-6053-961-81-9).

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Karamağaralı, N., “Ahlat Çifte Hamam Malzemeleri Üzerinde Arkeometrik Ön Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2011, Malatya, Türkiye, s. 91-112.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Sivas Çifte Minareli Medrese Arkeometrik Çalışmaları, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, ASTAM, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2443/Edebiyat Fak Yayın No: 32, Eskişehir, Türkiye, s. 1-12.

Akyol, A.A., İren, K., Erdal, Y.S., Oybak Dönmez, E., Dascyleum A multi-cultural society under the shadow of Persia", World Archaeology Magazine, İngiltere, p. 49-53.

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Demirci, Ş. ve Özgümüş, Ü., “İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı Camları Üzerine Arkeometrik Çalışmalar”, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı 2. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı – Türkiye Arkeolojisi’nde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, 6-8 Ekim 2011, Ankara, Türkiye, s. 159-171.

Akyol, A.A., Paykoç, F., Dizdar Terwiel, C., Köksal Akyol, A., Aslan, N., Gürçay, B. ve Denizli, H., “Çocuk ve Tarih Dostu Kitaplar: Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları”, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu-Bildiriler ve Atölye Çalışmaları, 5-7 Ekim 2011, Ankara, Türkiye, s. 173-179 (ISBN: 978-605-136-057-7).

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., “İstanbul Üsküdar Camilerinden Cevri Kalfa, Malatyalı İsmail Ağa Ve Hüsrev Ağa Camilerinin Korunmasına Yönelik Arkeometrik Çalışmalar”, Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu TAYKON 2011, 26-29 Ekim 2011, İstanbul, YTÜ Basım Yayım Merkezi, Ed. Kocatürk T, Can, C., Öz, E., Özakın, R., Alp, S., Şimşek, M., Bakır, B., İstanbul, Türkiye, s. 61-71 (ISBN: 978-975-461-487-9).

Bekir Eskici, "Türkiye'de Taşınabilir Kültürel Mirası Koruma Eğitimi Üzerine" Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları/Two Eminent Contributors to Archaeometry in TurkeyProf. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan, To honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, Editörler/Editors: Ali Akın Akyol - Kameray Özdemir,  Homer Kitabevi, İstanbul , 2012, s. 195-204. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Serap Özdemir - Deniz Hepdinç Hasgüler, "T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi'nde Bulunan Atatürk'e ve Fikriye Hanım'a Ait Objeleri Koruma ve Onarım Projesi, Uygulama Raporu", Tren Sesi Eşliğinde Kurtuluş Hazırlıkları, Kurtuluş Savaşında Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi'ndeki Atatürk ve Fikriye Hanım'a ait Objelerin Restorasyonu", Ankara, 2012,  s. 19-53. (PDF formatı için tıklayınız)  

Muna Silav - S.B.Yenigül, “Port and Commercial In The Archaic Period: Ephesus” 16th SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology Identity and  Connectivity, Floransa, İtalya,  2012. (PDF formatı için tıklayınız)

K. Cihangir Çamur - S.B. Yenigül - Muna Silav, “A stop-over in Anatolia: Caravanserai and Palaces in Medieval Time” 16 th SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology Identity and Connectivity, Floransa, İtalya, 2012. (PDF formatı için tıklayınız)

Muna Utkan Silav, "Çatalhöyük", “Kültürümüzde Toprak” konulu, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi , Yıl IV, ,Sayı 1, 2012, s. 51-60. (PDF formatı için tıklayınız)

Muna Utkan Silav, "Antik Dönemde Batı Anadolu Tıbbı: Asklepion, Bergama", Sağlığın Başkenti, Cilt 12, 2012, s. 84-88. (ISSN: 1303-2283) (PDF formatı için tıklayınız)

Selma Kadıoğlu - Yusuf Kağan Kadıoğlu - Ali Akın Akyol - Bekir Eskici - Esra Ezgi Baksı - Büşra Bihter Demirci - Kıymet Deniz,  "Ankara Akköprü Arkeometrik İncelemeleri Kapsamında Jeofizik Çalışmalar" Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları/Two Eminent Contributors to Archaeometry in Turkey, Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan, To honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, Editörler/Editors:Ali Akın Akyol - Kameray Özdemir,  Homer Kitabevi, İstanbul , 2012, s. 229–238. (PDF formatı için tıklayınız)

Serap Özdemir - Deniz Hepdinç Hasgüler - Bekir Eskici, "Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi'nde Bulunan Atatürk'e ve Fikriye Hanım'a Ait Mobilya ve Eşyaların Konservasyonu", Tren Sesi Eşliğinde Kurtuluş Hazırlıkları, Kurtuluş Savaşında Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi'ndeki Atatürk ve Fikriye Hanım'a ait Objelerin Restorasyonu, Ankara, 2012,  s. 13-18 (PDF formatı için tıklayınız).

Y. Selçuk Şener, “Arkeolojik Alanda Taban Mozaiklerinde Karşılaşılan Bozulmalar”, Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları/Two Eminent Contributors to Archaeometry in Turkey, Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan/To honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, Editörler/Editors: Ali Akın Akyol - Kameray Özdemir, Homer Kitabevi, İstanbul, 2012, s.329-344. (PDF formatı için tıklayınız) 

Y. Selçuk Şener, "Arkeolojik Alanda İn Situ (Yerinde) Mozaik Koruma Yöntemleri", JMR (Journal of Mosaic Research), Volume 5, Istanbul, 2012,  pp. 201-220;

Tarandığı indeks EBSCO (since 2009)

 

2011

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “Zeugma (Gaziantep) Antik Kenti Duvar Resimleri Arkeometrik Çalışmaları”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - Anadolu University Journal of Science and Technology (ISSN: 1302 3160), Cilt/Vol.: 12 - Sayı/No: 1, s. 37-56.

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “Kaş (Antiphellos) Tiyatrosu Taşlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye, s. 23-36.

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Eskici, B., “Isparta Aya Yorgi Kilisesi’nde Korumaya Yönelik Arkeometrik Çalışmalar”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye, s. 101-116.

Beşer, E., Uzun, A., Demirci, Ş., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Alanya Bölgesi Kazılarından Elde Edilen Bazı 13. Yüzyıl Cam Örneklerinin Arkeometrik Yönden İncelenmesi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye, s. 291-306.

Kadioglu, S., Kadioglu, Y.K. and Akyol, A.A., “Monitoring Buried Remains with Transparent 3D Half Bird’s Eye View of Ground Penetrating Radar Data in the Zeynel Bey Tomb in Hasankeyf Ancient City- Turkey”, Journal of Geophysics and Engineering 8 (2011), Special Issue on Cultural Heritage, Institute of Physics and IOP Publishing Limited, p. 61-75 (ISSN 1742-2132) (DOI:10.1088/1742-2132/8/3/S07).

Ali Akın Akyol - Yusuf Kağan Kadıoğlu, Bekir Eskici, “Isparta Aya Yorgi Kilisesi'nde Korumaya Yönelik Arkeometrik Çalışmalar”, 32. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 2010, Ankara, 2011, s. 101-116. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Cengiz Kaboğlu, "Balat İlyas Bey Külliyesi Koruma ve Onarım Çalışmaları (Conservation and Restoration at the Balat İlyas Bey Mosque Coplex)", Balat İlyas BeyKülliyesi: Tarihi, Mimari Restorasyon (Balat, İlyas Bey Complex: History, Architecture, Restoration), Edidorler M. B. Tanman - Leyla Kayhan Elbirlik, İstanbul, 2011, s. 235-250. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Y. Selçuk Şener, Ali Akın Akyol, Yusuf Kağan Kadıoğlu, "İlyas Bey Külliyesi Yapılarına ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Çalışmaları (Research and Application Work in the Conservation of the Orijinal Building Materials of the İlyas Bey Complex)", Balat İlyas BeyKülliyesi: Tarihi, Mimari Restorasyon (Balat, İlyas Bey Complex: History, Architecture, Restoration), Edidorler M.B.Tanman-Leyla Kayhan Elbirlik, İstanbul 2011, s.187-198. (PDF formatı için tıklayınız)

Muna Silav, "Bursa City Museum From Past to The Present", The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, Volume 1, Issue 2, 2011, s. 1-5. (DOI Number: 10.7456/10102100/001) (PDF formatı için tıklayınız)

Muna Utkan, "Avrupa Konsey’inden Ödüllü Bir Sağlık Müzesi; Sultan II. Bayezid Külliyesi", Edirne. Sağlığın Başkenti, 19, 2011, s. 21-23. (ISSN: 1303-2283) (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Bölüm 4: Haleplibahçe Kazıları Koruma, Onarım Çalışmaları”,   Haleplibahçe Mozaikleri-Şanlıurfa/Edessa, Hasan karabulut, Mehmet Önal, Nedim Dervişoğlu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2011, s. 104-150. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Mozaiklerin Korunmasında Temel Kriterler/Basic Criteria fort he preservation of Mosaics”, XI. Uluslararası Antik Mozaik Sempozyumu, Türkiye Mozaikleri ve Antik Dönemden Ortaçağ Dünyasına Diğer Mozaiklerle Paralel Gelişimi: Mozaiklerin Başlangıcından Geç Bizans Çağına Kadar İkonografi, Stil ve Teknik Üzerine Sorular, 16 – 20 Ekim 2009 Bursa, Türkiye - 11th  International Colloquium on Ancient Mosaics of Turkey and Parallel Developments in the Rest of the Ancient and Medieval World: Questions of Iconography, Style and Technique from the Beginnings of Mosaic until the Late Byzantine Era Bursa (October 16th – 20th, 2009, Bursa, Turkey), İstanbul, 2011, s.873-882. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2010

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “Antalya Yivli Minare Arkeometrik Çalışmaları”, The Annual of Suna & İnan Kıraç Research Instıtute On Mediterranean Civilizations - Adalya XIII, p. 417-431 (ISSN 1301-2746).

Akyol, A.A., Demirci, Ş., Türkmenoğlu, A.G. ve Vardar, L.E., “Archaeometrical Studies on the Surface Pottery from Galatian Hilltop Sites”, Abstracts of the International Workshops on Hellenistic Ceramicsin Anatolia (4th to 1st Cent. B.C.), Kubaba Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi (ISSN 1304-3455) Sayı: 16 (31 Aralık 2010), İzmir, Türkiye, s. 35,36.

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Şenol, A.K., “Bybassos’da Bulunan Helenistik Dönem Ticari Amphoralar Üzerine Yapılan Arkeometrik Çalışmaların İlk Sonuçları”, Abstracts of the International Workshops on Hellenistic Ceramicsin Anatolia (4th to 1st Cent. B.C.), Kubaba Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi (ISSN 1304-3455), Sayı: 16 (31 Aralık 2010), İzmir, Türkiye, s. 36.

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Demirci, Ş. ve Ötüken, S.Y., “Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Yapı Malzemelerinin Arkeometrik Yönden İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3251 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 144, s. 193-211.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Yapı Malzeme Analizleri”, Prof. Dr. Yıldız Ötüken’e Armağan Kitap: Bizans ve Çevre Kültürler,Ed. Sema Doğan, Mine Kadiroğlu, Ankara, Türkiye, s. 56-77.

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Demirci, Ş. ve Özer, A.M., “Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Sediman Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları”, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 25-31 Ağustos, 2008, Çorum, Türkiye, s. 17-28.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Sivrihisar Ulu Cami Arkeometrik Çalışmaları”, XII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Çanakkale, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları No: 98, İzmir, Türkiye, s. 229-239.

Aygün, Ç.Ö., Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A., Elazığ, Hazar Gölü Altındaki Batık Yerleşimlere Ait Seramiklerin Petrografik İncelemeleri”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3251 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 144, s. 411-429.

Beşer, E., Uzun, A., Demirci, Ş., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean, (Ed. Ergün Laflı), “Archaeometry of the Glass from Alanya”, İzmir, Türkiye, s. 213-233.

Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A., “Ankara-Ulus Vilayet Meydanı’nda Antik Roma Yolu Güzergâhının Yer Radarı Yöntemi ile Bulunması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3251 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 144, s. 399-409.

Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A., “Augustus Tapınağı Arkeometrik İncelemeleri Kapsamında Jeofizik Çalışmalar”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3251 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 144, s. 431-440.

Kadıoğlu, S., Kadıoğlu Y.K., Akyol, A.A., Ekincioğlu, E., “GPR Research at the Tomb of Zeynel Bey in Hasankeyf Ancient City - Southeastern Turkey”, XIII International Conference on Ground Penetrating Radar, 21-25 June 2010, Lecce, Italy (CD Proceedings).

Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A., “Augustus Tapınağı 2008 Yılı Arkeometrik Çalışmaları”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3251 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 144, s. 441-458.

Bekir Eskici  – Cengiz Kabaoğlu,  “Conservation and Restoration At The Ilyas Bey Mosque Complexs, Miletos (Balat)”, Conservation And The Estern Mediterranean - IIC Contributions to the İstanbul Congres, 20 – 24 September 2010, London, 2010, p. 85 – 90. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Cengiz Kabaoğlu - Yaşar Selçuk Şener, “Balat(Milet) İlyas Bey Medresesi Koruma Onarım Çalışmaları”, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Sempozyumu (15-17 Ekim 2008, Çanakkale), İzmir, 2010, s. 196-205.  (PDF formatı için tıklayınız)

Muna Utkan Silav - H.N. Süzen, "Cultural Heritage: An Example of Reuse of Historical Buildings: "Gazi First Teacher School" and " Gazi University Painting and Sculpture Museum"", International Sustainable Buildings Symposium "ISBS Proceedings", Ankara, Türkiye, 2010, s. 496-500. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2009

Akyol, A.A., Güray, Ç.G., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “Elaiussa-Sebaste Cam Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara, Türkiye, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3173 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 132, s. 13-28.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Diyarbakır Behrampaşa Cami Arkeometrik Çalışmaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara ve Diyarbakır Şubeleri, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, 15-17 Ekim 2009, Diyarbakır, Türkiye, s. 785-797.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Diyarbakır Behrampaşa Cami Arkeometrik Çalışmaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara ve Diyarbakır Şubeleri, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, 15-17 Ekim 2009, Diyarbakır, Türkiye, s. 785-797.

Tekkök, B., Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “The Importance of Archaeometric Analysis on Ceramics from Archaeological Excavations: The Example of Early Roman Glazed Ware from Tarsus and Troia (Ilion)”, I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES’09, 12-14 October, 2009, Eskişehir, Turkey, p. 101-121.

Eskici, B., Akyol, A.A. and Kadıoglu, Y.K., “The Deteriorations and Conservational Problems of Sokollu Mehmet Pasha Complex in Payas”, British Archaeological Reports S1909 2009: ISBN 9781407303925, Archaeopress, p. 21-28.

Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Milet (Balat) İlyas Bey Külliyesi’nde Bulunan Yapılara Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara, Türkiye, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3173 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 132, s.163-180.

Bekir Eskici – Ali Akın Akyol – Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Hasankeyf Zeynel Bey Kümbeti Yapı Malzeme Analizleri ve Koruma Sorunları”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı 8, Ankara, 2009. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Ali Akın Akyol - Yusuf Kağan Kadıoğlu, “The Deteriorations And Conservational Problems Of Sokollu Mehmet Pasha Complex in Payas”, 12TH Simposium Mediterranean Archaeology, 5 – 8 March 2008, Famagusa.,  Archaeopress, Publishers of British Archaelogical Reports (BAR),Oxford, 2009, pp. 21 – 28. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Malatya’da Selçuklu Dönemi Yapıları”, II. Uluslararası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih – Arkeoloji – Kültür – Sanat Günleri, 16 – 25 Eylül 2006, Malatya, 2009, s. 93 – 99. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “ Tarihi Bina Onarımlarında Cephe Temizliğinin Önemi Ve Yöntem Sorunları Üzerine”,  Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, 15–17 Ekim 2009, Diyarbakır, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi), Ankara 2009, s. 257–268. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Yaşar Selçuk Şener - Ali Akın Akyol, Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Milet (Balat) İlyas Bey Külliyesi’nde Bulunan Yapılara Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı,  (24-30 Mayıs 2008 Ankara) Ankara, 2009 s. 163-180. (PDF formatı için tıklayınız)

Muna Utkan Silav - H.N. Süzen, "Zamanın Soluk Aldığı Yerler: Çarşılar", Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, İmece 2009 Sempozyum Bildiri Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2009, s. 61-65. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Haleplibahçe Mozaiklerinin Restorasyonundaki Uygulamalar”, “Kültürler Arasında Bir Bağlantı: Mozaik” AIMC XI. Uluslararası Mozaik Kongresi Bildirileri, “Mosaics As A Link Among Cultures”, The Proceedins of XIth International AIMC Congress of Mosaics (Ekim/October 7-10 2008 Gaziantep-Türkiye), Gaziantep, 2009, s. 51-62. (PDF formatı için tıklayınız)

 

 2008

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Ürgüp Mustafapaşa Aziz Georgios Kilisesi Arkeometrik Çalışmaları”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Türkiye, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3111 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 124, s. 235-248.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Bodrum Torba Manastır Kompleksi Mozaikleri Restorasyonuna Dönük Arkeometrik Çalışmalar”, IV. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyum Bildirileri-Gemişten Günümüze Mozaik Köprüsü (6-9 Haziran 2007, Gaziantep), Ed. Mustafa Şahin, Bursa Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi Yayını, Bursa, Türkiye, s. 167-174.

Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Malzeme Analizleri ve Koruma Sorunları”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (ISSN: 1302 9231), Sayı 8, Ankara, Türkiye, s. 15-30.

Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Yapı Malzemeleri, Bunlarda Görülen Bozulmalar ve Çözüm Önerileri”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Türkiye, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3111 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 124, s. 69-90.

Kadioglu, S., Kadioglu, Y.K. and Akyol, A.A., “Geoarcheological Research of the Mid-Age Ilyasbey Complex Buildings with Ground Penetrating Radar in Miletus, Aydin, Western Anotolia, Turkey”, Austin, USA, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2, p. 1-8 (DOI:10.1088/1755-1307/2/1/012021).

Tekkök, B., Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “Bir Grup Troia Seramiğinde Sır ve Malzeme Analizleri”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Türkiye, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3111 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 124, s. 173-186.

Bekir Eskici, "Mimari Restorasyonlarda Malzeme Kullanımı ve Yaklaşım Sorunları Üzerine”, Yapı Dergisi, 322, Eylül 2008, İstanbul, s. 118–123. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Ali Akın Akyol - Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Yapı Malzemeleri, Bunlarda Görülen Bozulmalar Ve Çözüm Önerileri”, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, (28 Mayıs – 01 Haziran, 2007 Kocaeli), Ankara, 2008, s. 69 - 90. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener - Bekir Eskici - Cengiz Çetin, “The Zeugma Wall Paintings, Study and Recovery Of The Roman Decorations” TALANTA, Proceding Of The Dutch Archeological and Historical Society, Vol.XXXVIII-XXXIX (2006-2007), Amsterdam, 2008. p. 171-188.

Tarandığı indeks ULRICH, BIAB (British and Irish Archeological Society) (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener,  “An Assesment of Recent in Situ Conservation Treatmennts of Mosaics in Turkey”Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, (Proceedings of  9th ICCM Conferance of International Commmittee for the Conservation of Mosaics, Hammamet, Tunisia, November 29-December 3, 2005, Los Angeles, 2008,  s. 389-392. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, "Türkiye'de Arkeolojik Alanlarda Mozaiklerin Korunma(ma)sı: Karar, Yöntem ve Uygulama Açısından Bir İnceleme", AIEMA TÜRKİYE, IV. Uluslararası Türkiye Mozaik Sempozyumu Bildirileri Geçmişten Günümüze Mozaik Köprüsü  (Gaziantep, 6-10 Haziran 2007). Bursa, 2008, s. 191-195. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2007

Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Erzurum Yakutiye Medresesi Restorasyon Problemleri”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale, Türkiye, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3080-1 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 120-1, s. 381-398.

Akyol, A.A., Tekkök, B., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş., “Tarsus, Gözlükule Erken Roma Dönemi Seramikleri Arkeometrik Çalışmaları”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale, Türkiye, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3081 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 119, s. 99-114.

Akyol, A.A., Eskici, B. ve Kadıoğlu, Y.K., “Kastamonu Kasabaköy Mahmut Bey Camisi Arkeometrik Çalışmaları”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale, Türkiye, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3081 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 119, s. 83-98.

Tekkök, B., Akyol, A.A. ve Demirci, Ş., “Recent Study on the Early Roman Tarsus Lead Glaze Wares”, Synchroton Radiation in Art and Archaeology, 27-29 Eylül 2006, Berlin, Almanya.

Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Kütahya Balıklı Cami Yapı Malzemeleri Arkeometrik Çalışmaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-1, 27-29 Eylül 2007, Ankara, Türkiye, s. 293-305.

Ali Akın Akyol - Bekir Eskici - Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Kasabaköy Mahmut Bey Camisi Arkeometrik Çalışmalar”, 28 Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 02 Haziran, 2006, Çanakkale, Ankara, 2007, s. 83 – 98. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici – Ali Akın Akyol – Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar Ve Koruma Sorunları”, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 46/2 , Ankara, 2007, s.165 – 188.

Tarandığı alan endeksi: MLA ( Modern Language Association of America).(PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Ali Akın Akyol – Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar ve Koruma Problemleri”, 28 Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 02 Haziran Çanakkale 2006, Cilt I, Ankara, 2007, s. 381 – 398. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Eski Malatya Ulu Camii Ve Cumhuriyet Dönemi Onarımları Üzerine”, Rüçhan Arık – M. Oluş Arık’a Armağan, Konya Kitabı X, Konya, 2007, s. 361 – 370. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Mimari Onarımlarda Malzeme Kullanımı ve Yöntem Sorunları”,  Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-1 (27 – 29 Eylül 2007 Ankara- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi), Ankara, 2007, s. 257–268. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Selçuklu Dönemi Kayseri Yapılarında Malzeme Kullanımı”, Konya Kitabı X Özel Sayı (Rüçhan Arık-M. Oluş Arık’a Armağan) Konya,  2007, s. 579-594. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2006

Akyol, A.A., Demirci, Ş., Kadıoğlu, Y.K. ve Türkmenoğlu, A.G., “Zeugma Arkeolojik Alanı A Bölgesi Duvar Resimleri Önincelemeleri – Oda C13 – Preliminary Examinations of Wall Paintings of Zeugma Archaeological Area Sector A – Room C13”, Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004, Gaziantep, Türkiye, s. 7-18.

Akyol, A.A., Demirci, Ş. ve Akoğlu, G., “Reşadiye-Burgaz Sedimanlarında Fosfor Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30 Mayıs-3 Haziran 2005, Antalya, Türkiye, 21. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3052 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 113, s. 161-174.

Akyol, A.A. ve Akyol A.K., “Arkeolojik Alanda Drama, Magnesia Örneği” Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 24-26 Haziran, 2005, Ankara, Türkiye, s. 47-58.

Denizli, H. Alpagut, A., Demirdelen, H., Metin, M., Demirtaş, N. ve Akyol, A.A., T.C. Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005 Yıllığı, “Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005-2006 Yılı Eğitim Etkinlikleri, Müze Eğitim Atölyesi, III. Müze Çocuk Şenliği ve Roma Hamamı I. Çocuk Olimpiyatları”, Sayı: XIX, DÖSİMM Basımevi, Ankara, Türkiye, s. 35-85.

Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., “Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar, ve Koruma Problemleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Ankara, Türkiye, s. 165-188.

Bekir Eskici, “Anadolu Selçuklu Ve Beylikler Dönemlerinde Alçı Mihrablar”, Sanat Tarihi Dergisi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayı XV / 1, Nisan 2006, s. 57–75.

Tarandığı alan endeksi: Turkologisher Anzeiger (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Hasankeyf Koç Camisi Alçı Süslemeleri Üzerine Bazı Gözlemler, Koruma Problemleri ve Çözüm Önerileri”, Sanat Tarihi Dergisi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayı: XV / 1, Nisan 2006, s. 77–96.

Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Malatya ”, Anadolu Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Uygarlığıı, C. 2 (Mimari ve El Sanatları), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 2006, s. 263–266.(PDF formatı için tıklayınız)

Serap Çelik, Use of aVibro-graver Tool for Mechanical Cleaning of Copper Alloy Stamp Seal”, Anatolian Archaeological Studies Vol. XV, Japanese Institute of Anatolian Archaeology, The Middle Eastern Culture Center in Japan, 2006, s. 277-281. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener - Bekir Eskici - Cengiz Çetin, “Zeugma Antik Kenti Kurtarma Kazılarında (A Bölgesi) Ele Geçen Duvar Resimlerinin Restorasyonu ve Konservasyonu Çalışmaları”, Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu, (Gaziantep, 20-22 Mayıs 2004), Gaziantep, 2006, s. 179-187. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2005

Akyol, A.A. and Demirci, Ş., Inhabiting Çatalhöyük: Reports from the 1995-1999 Seasons (Ed. Ian Hodder), “Phosphorus Analysis of Sediments from Neolithic Çatalhöyük”, McDonald Institute Monographs/British Institute of Archaeology at Ankara, Volume 4 - Part C (The Settlements and its Sediments), Chapter 21, Cambridge, Short Run Press, p. 413-414.

Akyol, A.A., Demirci, Ş., Kadıoğlu, Y.K. and Türkmenoğlu, A.G., Varia Anatolica XXVII Zeugma II Peintures Murales Romaines,“Conservation, Restauration et Analyses Techniques: Analyse Préliminaire Des Matériaux Des Espaces P9 (A6) Et P26 (C13) Du Secteur A (Chantier 12)”, Institut Français d’Etudes Anatoliennes Georges Dumézil-İstanbul De Boccard Edition-Diffusion, Paris, p. 248-268.

Akyol, A.A., Demirci, Ş., Kadıoğlu, Y.K. ve Türkmenoğlu, A.G., “Zeugma Arkeolojik Alanı A Bölgesi Duvar Resimleri Analizleri: Birinci Aşama”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2004, Konya, Türkiye, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3032 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 105, s. 91-100.

Akyol, A.A., Demirci, Ş. ve Türkmenoğlu, A.G., “Ortaköy-Şapinuva A Binası Taş Bozulmaları Önçalışmaları”, V. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 2-8 Eylül, 2002, Çorum, Nokta Ofset Ltd., Ankara, Türkiye, s. 5-19.

C. Claudia – B. Eskici – E. Mattei – A. De Santis, “Moschea di Mahmut Bey a Kasabaköy: Analisi Di Alcuni Frammenti Di Tela Dipinta Provenienti Dalle Decorazioni Parietali”, Kermes, n. 60, Anno XVIII, Ottobre – Dicembre 2005, Frenze, p. 53 – 61.

Tarandığı alan endeksi: Bibliography Of The History Of Art (BHA). (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Side Liman Hamamı Duvar Resimleri ve Taban Mermerleri Konservasyonu”, 26. Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, (Konya, 24-28 Mayıs 2004), Ankara, 2005, s. 27–40. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Wall Paintings And Plasters Of Sıde Harbour Baths: Techniques Problems And Conservation Methodology.”, Anadolu / Anatolia, 27 (2004), Ankara, 2005, pp. 27–43. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener - Bekir Eskici - Cengiz Çetin, “La Restauration Des Peintures Murales”, Zeugma II Peintures Murales Romaines, ed. Alix Barbet, Varia Anatolica, XVII, De Boccard edition-Diffusion, Paris, 2005, s. 235–240. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener - Cengiz Çetin, “La Depose Des Peintures Murales”, Zeugma II, Peintures Murales Romaines, ed. Alix Barbet, Varia Anatolica, XVII, De Boccard edition-Diffusion, Paris, 2005, s. 229-235. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Side Antik Kenti Sütunlu Cadde Mozaiklerinin Konservasyonu” 26. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, (24–28 Mayıs 2004, Konya), 53–66, Ankara, 2005. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener,  “Problems related with in situ preservationof Mosaics in Turkey” Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, (Proceedings of 9th ICCM Conferance of International Commmittee for the Conservation of Mosaics, Hammamet, Tunisia, November 29-December 3, 2005, Hammamet, 2005, s. 76 (Absracts) (PDF formatı için tıklayınız)

 

2004

Akyol, A.A., Koman, E., Baysuğ, A., Yılmaz, M.O., Özel, C.T. ve Demirdelen, H., “Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Seksiyonu Projesi”, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Ed. Müge Artar, ÇOKAUM Yayın No: 11, Ankara, Türkiye, s. 437-446. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “ Özel Koleksiyona Ait Bir Çini Sobanın Restorasyonu”, Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi, Yıl 2004, Sayı: 4, s, 77–84. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener - Bekir Eskici - Cengiz Çetin,The Conservation and Restoration of Wall-Paitings Uncovered from Zeugma Rescue Exavation (Sector A)”, Plafonds et Voûtes à l’époque antique, Actes du VIIIe Colloque international de l’association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AİPMA), (15-19 mai 2001, Budapest-Veszprém), Budapest, 2004, s. 405-406. (PDF formatı için tıklayınız)

  

2003

Bekir Eskici, “Alanya İç Kaledeki Selçuklu Saray Kompleksi Kazılarında Ortaya Çıkarılan İn – Situ Duvar Resmi Kalıntılarını Koruma Çalışmaları”, Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi, Sayı: 3, Ankara, 2003, s. 29–36. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Eski Malatya Türbeleri”, Sanat Tarihi Dergisi, XII, İzmir, 2003, s. 83–98. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2002

Akyol, A.A., Demirci, Ş., Türkmenoğlu, A.G. ve Vardar, N.A., “Galatia Yüzey Araştırması Malzemeleri Arkeometrik Çalışmaları, II”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2000, İzmir, Türkiye, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayın No: 2763 / Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 83, s. 127-134. (PDF formatı için tıklayınız)

Demirci, Ş., Akyol, A.A., Türkmenoğlu A.G. ve Eskici, B., “Hasankeyf Koç Camii Mihraplarının Alçıları Üzerine Arkeometrik Çalışmalar”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2001, Ankara, Türkiye, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayın No: 2763 / Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 83, s. 81-88. (PDF formatı için tıklayınız)

Şahinde Demirci - Ali Akın Akyol – Asuman G. Türkmenoğlu - Bekir Eskici, “Hasankeyf Koç Camii Mihraplarının Alçıları Üzerine Arkeometrik Çalışmalar”, (23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2001, Ankara,) 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2002, s. 81-88. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “Alçı Mihraplarda Yapım Yöntemleri ve Süsleme Teknikleri Üzerine Gözlemler” V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler, (19-20 Nisan 2001 Ankara),  Ankara, 2001, s. 235–252. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici,  “Osmanlı Döneminde Eski Malatya Şehri Ve Yapıları”, 6. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Şöleni”, (08 – 10 Nisan 2002 Kayseri), Bildiriler, Kayseri, 2002, s. 405- 416. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener - Bekir Eskici - Cengiz Çetin, “Zeugma Antik Kenti Kurtarma Kazılarında (A Bölgesi) Ele Geçen Duvar Resimlerinin Restorasyonu ve Konservasyonu Çalışmaları”, 23. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, (28 Mayıs-01 Haziran 2001, Ankara) Ankara, 2002, s. 109-118. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Kayseri Selçuklu Türbelerinde Malzeme Kullanımı”, 6. Ortaçağ  ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları Sanat Tarihi Sempozyumu Bildiriler, (Kayseri 08-10 Nisan 2002) Kayseri, 2002, s. 715-733. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2001

Bekir Eskici, Ankara Mihrapları, (Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları) Ankara, 2001. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici, “ODTÜ Müzesi’ne Ait Bir Grup Pişmiş Toprak Obje Üzerinde Yapılan Restorasyon Konservasyon Çalışmaları”, Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi, Sayı: 2, Ankara, 2001, s. 129–136. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Kayseri Selçuklu Yapılarında Korunma Problemleri”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, (11-13 Ekim 2000) Bildiriler , II. Cilt, Konya, 2001, s. 283-310. (PDF formatı için tıklayınız)

 

2000

Akyol, A.A. ve Demirci, Ş., “Çatalhöyük Sistematik Toprak Örneklerinde Fosfor Analizi”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1999, Ankara, Türkiye, 15. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayın No: 2346 / Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 71, s. 55-64. (PDF formatı için tıklayınız)

Alix Barbet - Y. Selçuk Şener - Bekir Eskici - Beatrice Amadei, “İznik-Elbeyli Mezar Yapısı Duvar Resimlerinin Konservasyonu”, 21. Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 15. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, (24-28 Mayıs 1999- Ankara), 1-18, Ankara, 2000. (PDF formatı için tıklayınız)

Bekir Eskici - Y. Selçuk Şener, “Orhun Yazıtlarının Konservasyon Durumu Üzerine Gözlemler”, I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu, (Ankara 6-7 Mayıs 1999), Ankara, 2000, s.141-150. (PDF formatı için tıklayınız)

Marc Waelkens, Hande Kökten Ersoy. Kent Severson, Femke Martens and Y. Selçuk Şener, “The Sagalassos Neon Library Mosaic and İts Conservation”, Sagalassos V, Report On The Survey And Excavation Campaigns Of 1996 and 1997, Acta Archaeologica Lovaniensia, Monographiae, 10, Volume I, 419–447, Leuven, 2000. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener - Bekir Eskici,  “Menderes Magnesiası Latrina Opus Sectile Restorasyon Çalışması”, I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu, (Ankara 6-7 Mayıs 1999), Ankara, 2000, s. 125-130. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Knidos Duvar Dekorasyonu Restorasyon – Konservasyon  Çalışmaları (1996-1998)”, I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu, (Ankara 6-7 Mayıs 1999), Ankara, 2000, s.193-200. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “İnegöl İshak Paşa Külliyesi”,  Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı:1, s. 95-106, Ankara, 2000. (PDF formatı için tıklayınız)

 

1999

Demirci, S., Türkmenoglu, A.G. and Akyol, A.A., “Characterization of the Ceramics Obtained from Antic Amphora Workshops in Sinop Region”, II Congreso Nacional de Arqueometria, Zaragoza, Spain, September 16-19, 1997, Caesaraugusta 73, (ISSN 0007-9502) p. 141-148. (PDF formatı için tıklayınız)

Demirci, S. Akyol, A.A., Turkmenoglu, A.G. and Ozer, A.M., “Characterization of Some Ceramic, Soil, Mud-Brick, Plaster, Mortar and Tablet Samples Obtained from Sapinuva, Ortaköy Excavation”, International Archaeological Conference; Archaeology of the Bronze and Iron Age, Experimental Archaeology, Environmental Archaeology, Archaeological Parks, 3-7 October, 1996, Szazhalombatta, Budapest, Hungary, Ed. Erzsébet Jerem ve Ildiko Poroszlai, Budapest, Archaeolingua (ISBN 963 8046 25 2), p. 251-263. (PDF formatı için tıklayınız)

Demirci, Ş., Akyol, A.A., Saltık, E.C., Türkmenoğlu, A.G., Özer, A.M. ve Vardar, N.A., “Galatia Yüzey Araştırması Malzemeleri Arkeometrik Çalışmaları, I”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 1998, Tarsus, Mersin, Türkiye, XIV. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayın No: 2201 / Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 65, s. 27-37. (PDF formatı için tıklayınız)

Alix Barbet – Y. Selçuk Şener, “Conservation Work at İznik: Elbeyli Tomp Paintings”, XX. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (25-29 Mayıs 1998-Tarsus), 203-223, Ankara, 1999. (PDF formatı için tıklayınız)

 

1998

Özer, A.M., Demirci, Ş. ve Akyol, A.A., “Arkeometrinin Arkeolojideki Yeri ve Uygulamaları”, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi VII. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri–II. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı-Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 30 Nisan-2 Mayıs 1998, Konya, Türkiye, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yayınları–17, s. 317-331. (PDF formatı için tıklayınız)

 

1997

Bekir Eskici, “Taş Eserlerin Korunması Üzerine Notlar” Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: XXXI, Ankara, 1997 s.383-392. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “Kubad-Abad Kazısında Ele geçen Çini Buluntular Üzerinde Uygulanan Restorasyon-Konservasyon İşlemleri”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XXVI,  355–362, Ankara, 1997. (PDF formatı için tıklayınız)

Y. Selçuk Şener, “XIV. Yüzyıl Bursa Yapılarında Erken Osmanlı Duvar Örgüsü”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: XX, 193–249, Ankara, 1997. (PDF formatı için tıklayınız)

 

1996

Demirci, Ş.ve Akyol, A.A., “Sinop Amfora Atölyelerinden Ele Geçen Örneklerle Bir Çalışma”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 17. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 1995, Ankara, Türkiye, XI Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları-1810 / Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları Sempozyum Serisi-48, s. 53-62. (PDF formatı için tıklayınız)

 

YAYIN AŞAMASINDA OLAN YAYINLAR

Akyol, A.A. and Kadioglu, Y.K., “Archaeometrical Studies on Haleplibahce Mosaics in Turkey”, The 11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics-Managing Archaeological Sites with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions, Meknes, October 24-27, 2011 (Yayın aşamasında)

Akyol, A.A., Kadioglu, Y.K., Özkan-Aygün, Ç., “Archaeometrical Analyses of the Artifacts from Hazar Lake Sunken City in Turkey”, Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry (Yayın aşamasında)

Yetimoğlu, S., Akyol, A.A., “Medical Museums in Turkey and Educational Activities”, European Conference on Social Science Research, Marmara University, School of Business Administration, Istanbul, June 19-21, 2013  (Yayında)

Özdemir, K., Akyol, A.A., Erdal, Y.S., “A Case of Bladder Stone From Oluz Höyük, Amasya, Turkey”, International Journal of Osteoarchaeology (Yayın aşamasında)

Prof. Dr. Levent Zoroğlu’na Armağan Kitap, Akyol, A.A., “Dünyada ve Türkiyede Arkeometrinin Dünü ve Bugünü” (Yayın aşamasında)

Prof. Dr. Engin Özgen’e Armağan Kitap, Akyol, A.A., Engin, A, Kadıoğlu, Y.K., “Kilis Oylum Höyük Curuf Buluntuları Arkeometrik Çalışmaları” (Yayın aşamasında)

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan Kitap, Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., 2013, “İstanbul Tekfur Sarayı Kazısı Camları Arkeometrik Çalışmaları”(Yayın aşamasında)

Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Kadıoğlu, S., ve Süel, A., “Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Bölgesi Arkeometrik Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla, Türkiye (Yayın aşamasında).

Yaman, B. ve Akyol, A.A., “Daskyleion Kazısı Karbonize Ahşap Buluntularının Anatomik Teşhisi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla, Türkiye (Yayın aşamasında).

Yılmaz, G. ve Akyol, A.A., “Hasankeyf Büyük Saray Sırlı Seramikleri Arkeometrik Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla, Türkiye (Yayın aşamasında).

Erdal, Y.S., Özdemir, K., Büyükkarakaya, A.M. ve Akyol, A.A., “Oluz Höyük’ten Kalsifiye Bir Dokunun Element Analizi ile Teşhisi”, IV. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Ankara (Yayın aşamasında).

Bekir Eskici, “On Training of Conservation of Movable Cultural Heritage In Turkey”,  Exchange For A Challenge İn Higher Education For Restoration, Conservation And Risk Management Of Works Of Art, A Cooperation Project between Turkey and EU within the CSDII Programme March 1-3 , 2012, Kocaeli, Turkey (Yayın Aşamasında)

Bekir Eskici - Ali Akın Akyol - Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Hasankeyf Zeynel Bey Kümbeti Yapı malzeme Analizleri ve koruma Sorunları”, I. Uluslar arası Batman Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu, 15 – 17 Nisan 2008, Batman (Yayın Aşamasında)

Bekir Eskici, “Ürgüp Kayakapı Kaya Kilise Koruma ve Onarım Çalışmaları” 31. Uluslar Arası Kazı, Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu, 25 - 29 Mayıs 2009, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Yayın Aşamasında)

Bekir Eskici – Y. Selçuk Şener, “Türkiye’de Korumacılık Ve Kültür-Tabiat Varlıklarını Koruma Bilinci (1960-1980)”Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, (Yayın Aşamasında).

Y. Selcuk Şener – Bekir Eskici – Hande Kökten, “Il Restauro Dei Mosaici del Complesso Monastico Bizantino Di Torba (Bodrum, Mugla, Turchia)”, The 10th Conference Of The International Committee For The Conservation Of Mosaics, (Palermo, October 20 – 26) 2008 (Yayın Aşamasında)

Y. Selçuk Şener, “Conservation Work On The Mosaics Of The Villa Of The Amazons, Sanlıurfa, Turkey: From “Theme Park To Archaeopark”, The 11th Conferance Of The International Committee For The Conservation of Mosaics: Managing Archaelogical Sites With Mosaics: From Real Problems To Practical Solutions, Meknes, Fas 24-27 October 2011 (Yayın Aşamasında)

Muna Silav, "Kültürel Miras Yapıları-Kent Müzeleri" 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Kültürel Miras, Eskişehir, 2013 (Yayın Aşamasında).     

Güncelleme: 08.12.2013